David Bischoff

Koordynator Grup Treningowych

tel. 534 909 259

email: davidb9159@gmail.com

Jakub Karwat

Prezes Zarządu – Escola Futbolu Sp. z o.o.

tel: 501 926 552

email: kubakarwat@wp.pl

lub napisz przez formularz kontaktowy:

Udowodnij że jesteś człowiekiem wybierając drzewo.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym za pośrednictwem strony internetowej www.escolafutbolu.pl jest Escola Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Obrońców Wybrzeża 4/39, posiadający NIP: 6040180425, zwany dalej: „Administratorem”. 
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając korespondencję na adres: Escola Futbolu Sp. z o.o. ul. Obrońców Wybrzeża 4/39, 83-000 Pruszcz Gdański lub pisząc wiadomość na adres mailowy: kubakarwat@wp.pl.
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez akceptację jej na stronie internetowej www.escolafutbolu.pl lub poprzez wysłanie maila na adres mailowy: kubakarwat@wp.pl. 
 5. Za pośrednictwem strony internetowej www.escolafutbolu.pl Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu oraz adres IP urządzenia za pośrednictwem którego kontaktujesz się z moją stroną internetową, a także inne dane osobowe które dobrowolnie przekazałeś za pośrednictwem strony internetowej, a są one niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt. 6. 
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytania, a także w celu przedstawienia Tobie oferty prowadzenia zajęć sportowych oraz informacji dotyczących ewentualnego zawarcia Umowy o prowadzenie zajęć sportowych przez Administratora, a także w celu umożliwiania Tobie nawiązania kontaktu z Administratorem. 
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziesz mógł skontaktować się z Administratorem poprzez stronę internetową www.escolafutbolu.pl. 
 8. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów wskazanych powyżej w pkt.6, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na związek korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Za pośrednictwem serwera na którym znajduje się strona internetowa www.escolafutbolu.pl dostęp do Twoich danych osobowych może mieć właściciel serwera.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W oparciu o Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej www.escolafutbolu.pl  Administrator może podejmować wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.